2 verbonden en 2 naturen

Verbondstheologie heeft het in de praktijk weggeredeneerd, maar sinds de dood en opstanding van Christus is het oude Mozaïsche verbond der wet vervuld en daarmee beëindigd en het nieuwe verbond der genade in werking getreden. Dit is dan ook het grote onderwerp van de nieuwtestamentische brieven. De gelovige en dus wedergeboren mens leeft daarom niet meer onder de heerschappij van zonde, dood en wet, maar onder die van de genade en de ‘genadetroon’. Hij heeft reeds nu nieuw leven ontvangen door de opstanding van Christus. Dit te erkennen en daaruit te leven is wat elke gelovige moet leren.
‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.