De Voetwassing

Ook zonder dat de gelovige erom vraagt, houdt de Heere Je-zus Christus hem rein. Ongevraagd ook – als voorteken van Zijn functioneren als Hogepriester – waste Hij eens de voeten van de discipelen. Door wedergeboorte wordt iemand eens en voor altijd geheel rein. Voor zijn wandel als hemelburger is daarna alleen ‘voetwassing’ nodig. Hij mag rekenen op de Voorspraak bij de Vader. Na het paaslam, die Zijn dood symboliseerde, gebruikte de Heer brood en wijn met de Zijnen. Ten teken van opstanding en het nieuwe verbond, waarvan de wijn een beeld was. Een christen mag mede gelovigen zien, zoals God die ziet, dankzij hun Voorspraak. Hen opnemen in de gemeenschap. Omdat hun wandel is gereinigd voor God.
“Onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.