Een voor-wereldlijk plan

Veel ouder dan de wereld is Gods plan met de mens. Daarin staat Jezus Christus centraal, Die door God werd uitverkoren als Eersteling van alle gelovigen. Wie op Christus vertrouwt, wordt volgens de Bijbel één met Hem en is daardoor mét Hem uitverkoren. Wie dat gelooft heeft in Gods ogen geen verleden meer dat veroordeling vergt. Alleen een toekomst.
“Hij heeft ons uitverkoren in Hem, vóór de grondlegging der wereld.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.