Geen projectie maar reflectie

Trouw aan Gods Woord is de weg naar de heerlijkheid van de gelovige. Door afhankelijkheid van dat ‘Licht op zijn pad’ brengt Hij eer aan Wie eer toekomt. Het is zijn hoge roeping het Woord niet alleen te laten horen, maar het ook te léven. Een proces van hemelse gewenning. Van al doende leren hoe God naar de Zijnen kijkt. Zó gaan gelovigen de heerlijkheid van Christus reflecteren: uit Hem ontvangen licht weerkaatsen, in plaats van zichzelf te projecteren. Met een voor Hem brandend hart doen zij ook ‘doodgewone dingen’ op aarde ‘als voor de Heere’.
“Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.