Kracht na het Kruis

Hoewel christenen het kruis als symbool hebben, krijgt het sterven van hun Heer in de Bijbel niet de meeste aandacht. Door Zijn dood wordt niemand behouden! Die was een juridische afrekening, op grond van Gods wet, voor de zonde(n) van heel de mensheid. In Hem stierf die en verbrak God Zijn relatie met het schepsel. En op een dode is de wet niet meer van toepassing. Gelovigen zijn uit de dood tot nieuw leven gewekt, in het verlengde van Christus’ opstanding (wedergeboorte). Dood naar het vlees, levend door Zijn Geest. Veel christenen komen in hun geloof en belijden niet verder dan het kruis. Paulus noemt hen beklagenswaardig. De heerlijkheid van Gods kinderen vindt zijn oorsprong in Christus’ verrijzenis!
“Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.