De termijn der volkeren

Wat staat Israël te wachten? Zowel in Lukas 21 als in Mattheüs 24 geeft de Heere Jezus antwoord op die vraag. Beide gedeelten bevatten hetzelfde betoog, maar met sterk verschillende accenten. In Lukas 21 gaat het over de verwoesting van de tempel, die in het jaar 70 plaatsvond, in Mattheüs over Zijn wederkomst en de toekomstige verwoesting van Jeruzalem. Beide begeleid door dezelfde verschijnselen (oorlogen, hongersnoden, aardbevingen enzovoort), maar er zijn ook grote verschillen. In Lukas wordt het volk weggevoerd, in Mattheüs teruggebracht naar zijn gereinigde land. Zover komt het niet zolang de Gemeente nog op aarde is. Jeruzalem is nu een heidense stad. Maar gelovigen zien uit naar Israëls bekering.
“Jeruzalem wordt vertreden door de heidenen, totdat…..”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.