Kaïn en Abel

Dat bij het plantaardige offer van Kaïn geen bloed vloeide was niet de reden waarom de Schepper het afwees. Het offer kwam, anders dan bij zijn broer Abel, voort uit een ongelovig hart en is daarom vergelijkbaar met de levenloze, religieuze offerande van het volk Israël. God eist niet de eigenzinnige godsdienst waarvoor Kaïn model stond en die vervolging van in vrijheid levende gelovigen voortbrengt. Abel was een type van de Heere Jezus en werd, evenals Hij, gedood. Ook wie in Hem gelooft kan op vervolging rekenen. Maar ook op een eeuwige toekomst. Op eigen dunk gestoelde werken zijn het kenmerk van alle religies. Een éénheid die de bakermat wordt van de grote tegen Christus gekeerde wereldleider.
“God gaf over Abel’s gaven getuigenis.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.