De Tegenwoordige Waarheid

Genade is de essentie in leven en leer van een christen. Hij heeft zelf genade ontvangen en mag die ook uitdelen. Genade is zijn bóódschap, “de gezonde leer”. Aan de Gemeente gegeven oudsten mogen de gelovigen daarin onderwijzen. Hun pad wordt soms gekruist door ijdele tegensprekers, met wettische theorieën, zonder blijde boodschap. De gezonde leer is onderwijs in genade, manend tot matig en rechtvaardig leven in een wereld waarin gelovigen vreemdelingen zijn. Geen slaven, maar vrije mensen, met een blik op de toekomst. Voor hén gaf Christus Zich ná Zijn opstanding over. Om hen te reinigen, tot dienstbaarheid aan Hem en aan de Gemeente.
“Doch gij, spreek de gezonde leer.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.