Kiezen tegen kijken in

Geloven is kiezen tegen omstandigheden in. Anders dan vaak wordt gesuggereerd was de Heere Jezus’ intocht in Jeruzalem allerminst feestelijk en in feite geen intocht. Hij kwam niet verder dan de Olijfberg, vanwaar Hij met verdriet naar de stad keek. Tóch wist Hij van de troon die Hem wachtte. Dat was Zijn geloof, in de schijnbaar troosteloze situatie. De weg van iedere gelovige vergt telkens keuzen voor de Waarheid. In geloof bouwde Noach een ark op het land, waar geen water was. Omdat de Heer het gezegd had. Daarom ook laten christenen zich dopen. Gewoon in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Geloven is de weg van Mozes – en lang na hem Luther – gaan. “Hier sta ik, ik kan niet anders.”
“Dat gij uzelven stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.