Het zaad van Amalek

De aanslag op Amerika’s hart vloeide voort uit Islamietische vijandschap jegens geheel Israël. Uit de tien stammen van dat volk, uitgezwermd over Europa en de USA, ontstond de ‘Gemeente der eerstgeborenen’. De twee stammen vormen het Jodendom. Afstammelingen van Ismaël voerden altijd ‘heilige oorlog’ tegen de uitverkorenen Gods. Het is de oude strijd van Amalek. Uit jaloezie van eerstgeborenen, die – volgens typisch bijbelse gewoonte – het eerstgeboorterecht niet kregen. In de traditie van Ezau, Amalek, Agag en Haman achtervolgen in wetten gevangenen altijd hen die zijn bevrijd. Uit zaad van de eerstgeborene, Amalek, komt ook voort ‘de vorst, die komen zal’ (Dan. 9), die zich weldra openbaart in het nu nog verborgen Babel.
“Wie naar het vlees geboren is, vervolgt wie naar de Geest geboren is.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.