De opname en daarna

Op grond van de Bijbel mag Christus’ Gemeente haar “hemelvaart” verwachten, ook wel “opname” of “toevergadering” genoemd. Daarna zou de antichrist openbaar worden. Ondanks gedetailleerde informatie die de apostel Paulus heeft gegeven en waarmee hij oudtestamentische profetieën verklaarde, weten veel gelovigen daarover weinig. Zoals het oordeel over Sodom uitbleef zolang Lot er nog woonde, komt de grote verdrukking pas over de wereld als de Gemeente is weggerukt. De duivel, nu nog verborgen rondgaande als een briesende leeuw, regeert dán zichtbaar als “mens der wetteloosheid”. Maar hij weet al dat zijn tijd kort is. Want het duurt niet lang meer totdat Christus mét de dan van hun aardse lichamen verloste gelovigen voor eeuwig zal regeren.
“Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.