Brood en Wijn ten Leven

Niet door Christus’ dood, maar door Zijn opstanding is de gelovige gerechtvaardigd. Daarom is Pasen het belangrijkste feest voor de christen. Het Lam Gods nam stervend de schuld van de wereld weg, maar daarmee was nog niemand behouden. Het nieuwe leven is de consequentie van (geloof in) Zijn opstanding. Het vloeit voort uit het Nieuwe Verbond, waarnaar brood en wijn bij het Heilig Avondmaal verwijzen. Veel predikers komen niet verder dan de dood van de Heere Jezus en lijken blind voor Zijn verrijzenis. Zij zien ook nauwelijks verschil tussen het Oude Verbond – waaraan door Zijn dood een einde kwam – en het Nieuwe: Het ontstaan van de Gemeente. Die heeft al deel aan de nieuwe schepping, waarvan de opgewekte Christus de Eersteling is. “Het oude is voorbij, ziet, het is alles nieuw geworden.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.