Gegeven om aan te nemen

De mens ontvangt wat God hem wil geven, alleen als hij dat aanneemt. Dat is altijd zo geweest en zal in de toekomst zo blijven. In en door Christus’ opstanding vallen gelovigen hemelse zegeningen ten deel. De Opgestane ontving die Zelf als Eerste en de Gemeente kreeg daar deel aan. De tragedie van Israël is dat het niet aanvaardde wat de Messias wilde schenken. Het volk wees Hem af in Zijn opstanding. Aan de Gemeente gaf Hij, behalve eeuwig leven, eerst Zichzelf en vervolgens apostelen, herders en leraren. Maar tegelijk is de Gemeente het Hem gegeven loon. In die hechte gemeenschap overlaadt Hij de Zijnen dag aan dag met zaligheid. Uit die zekerheid mogen zij leven. Het nieuwe, eeuwige leven.
“Gaven zijn gegeven tot het werk der bediening.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.