Het Zondeprobleem

Veel gelovigen worstelen met hun zonden. Daardoor strijden zij in feite tegen zichzelf. Gods Woord wijst een hogere weg. Voor een christen gaat het ten diepste niet om diens doen en laten, maar om wat hij gelóóft. De Bijbel roept hem op te aanvaarden dat hij met Christus is gestorven en opgestaan in nieuw leven. Dat is niet bezig zijn met een door God al opgelost probleem. De oude mens zoekt ervaringen en tracht zichzelf te verbeteren. De nieuwe mens wil God dienen en de Heer Zelf maakt hem daartoe bekwaam, door de waarheid van Zijn genade. Christenen mogen geloven dat zij dood zijn voor de zonde en die negeren. Om zich vervolgens beschik-baar te stellen van Christus. In plaats van de zonde heerst dan de genade over hen.
“Maar onze bekwaamheid is uit God.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.