De Gelovige bij uitstek

Christenen danken álles wat zij hebben ontvangen aan het geloof van de Heere Jezus. Voorafgaande aan Zijn opstanding en (daarmee) aanstelling tot Zoon was Hij volledig Mens. Dáárom kon Hij worden verzocht, de schuld van de mensheid op Zich nemen, Dienstknecht zijn en sterven. Allemaal vernederingen die onmogelijk de Godheid konden treffen. De unieke eigenschappen van de Heere Jezus maak-ten Hem niet tot God. Maar bij de tweede Adam leidden verzoeking en begeerte niet tot ontrouw, zoals bij de eerste. Satan kon Hem niet zover brengen. Dankzij Zijn geloof en gehoorzaamheid aan de Vader verkreeg Hij door dood en vernedering heen heerlijkheid, waarin de Zijnen mogen delen. Het is aan hen, als mede-erfgenamen van de eerste wedergeboren Mens, en de ultieme Gelovige, hetzelfde als Hij te verlangen en te begeren.
“Want dat gevoelen zij in u dat ook in Christus Jezus was.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.