Héél het huis Israël

Aan het begin van onze jaartelling was niet alleen bekend waar de twee, maar ook waar de overige tien stammen van Israël zich bevonden. Dat blijk uit de brief van Jakobus, gericht aan (gelovigen in) alle twaalf. Ook Paulus, Petrus en de Heere Jezus hadden die kennis. Nu wordt doorgaans het nog wel herkenbare Jodendom ten onrechte aangeduid met Israël. Uit de ongewijde geschiedenis blijkt dat Kelten, Angelen en Saksen de nakomelingen zijn van de tien stammen, waaraan Paulus het Evangelie predikte. Zij namen dat kennelijk gretiger aan dan de Joden, die hem vervolgden. Als in de toekomst “het ganse huis Israël” wordt vergaderd onder één Herder, zal dat opnieuw uit twaalf stammen bestaan.
“Het zal worden één kudde, één Herder.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.