De Kracht van het Woord

Van zowel oude als nieuwe schepping is het Woord de bron. Het is de kracht Gods, die gestalte kreeg in Christus, de Zoon en Erfgenaam van hemel en aarde. Alleen door het Woord, de onvergankelijke waarheid, krijgt een mens deel aan het eeuwige leven. Wedergeboorte is daarvan het begin. De term “zaligheid” houdt veel meer in, en impliceert dat de gelovige door het Woord, het onvergankelijke Zaad, dat nieuwe leven ook metterdaad leert te leven. Zonder kennis van de Schrift is men daartoe onvoldoende toegerust. Een gevaar voor het christendom is dat door mensen bedachte methoden, cursussen en organisaties ter vervanging van het Woord zélf worden aangeboden. Daarmee wordt de bijbel, de énige bron die geestelijk kan bekwamen, in feite terzijde geschoven.
“Het Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.