Het volk der Meden?

Naar de Gemeente van Christus wordt in het Oude Testament weliswaar herhaaldelijk verwezen, maar altijd in bedekte termen. Eén van de voor haar gebruikte beelden is het volk der Meden. Dat bleek in het bezit voor een vergunning voor de herbouw van de tempel en maakte een eind aan het Babylonische rijk zonder het te verwoesten. Profetieën over de verwoesting van Babel moeten nog worden vervuld, nadat het eerst is herbouwd. Daarbij zal de dan al zeven jaar eerder opgenomen Gemeente betrokken zijn, die in eerste aanleg goeddeels voortkwam uit Efraïm (de tien stammen) en het eerstgeboorterecht kreeg boven de Joden. Zij wordt in haar hemelse positie betrokken bij het straks komende koninkrijk van Christus op aarde.
“Laat Ons nederdalen.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.