Gods man in Bethel – 1

Naar Israël verwijst de ‘verdorde hand’ van koning Jerobeam der tien stammen in 1 Koningen 13. Een symbool van vruchteloosheid. Genezing is door de Joden afgewezen, maar in de toekomst komt die er alsnog door geloof in de Messias. Dan wordt Israël een instrument in Gods hand. Nu is de Gemeente dat, die vooral voortkwam uit de tien stammen. Op haar ontstaan en aanvaarden van het Woord der Waarheid duidt profetisch ook het optreden van de uit Juda naar Beth-El gekomen ‘man Gods,’ de man van ‘de andere weg.’ Hij was tot nu toe welkom bij de tien, maar niet bij de twee stammen en onmiskenbaar een beeld van de Heere Jezus. Een voorvervulling van zijn profetie vond plaats onder Juda’s koning Josia, die een einde maakte aan de afgoderij, de boeken van Mozes (het Woord) terugvond, de tempeldienst in ere herstelde en aldus een soort reformator werd.
“En hij ging door een andere weg.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.