Openbaring is al aangebroken

Zoals heel de Bijbel, spreekt ook Openbaring over de Heere Jezus Christus, de Eersteling van de nieuwe schepping. Het gaat daarbij niet om Jezus van Nazareth, maar om de opgestane Zoon, de God en Zaligmaker van wie Hem aanbidden. Het nieuwe Jeruzalem, de boom des levens, het levende water en alle andere metaforen in het laatste bijbelboek zijn niet alleen toekomstbeelden, maar voor gelovigen nú al realiteit. Als burgers van de hemel verkeren zij in feite al in het nieuwe hemelse Jeruzalem. De centrale boodschap is dat zij mogen naderen tot Hem, buiten de legerplaats in vertrouwen op Zijn Woord, dat Hij voor hen ontsluiert. Dáár maakt Hij Zich bekend aan diegenen die Hem dienen. Het is de bedoeling dat hun verlangen uitgaat naar wat in, door en tot Hem nog zal gaan gebeuren als Hij Zijn heerschappij ook op aarde opeist.
“Kom, Heere Jezus.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.