Geschapen in Christus Jezus

Wedergeboorte is geen doel op zich. De dood van “de oude mens” impliceert dat de gelovige verlost is van een leeg en zinloos bestaan, dat werd beheerst door “de god dezer eeuw”. Doordat hij werd opgewekt met Christus is hij opnieuw geschapen, ditmaal niet in Adam, maar in Christus Jezus, opdat hij alsnog zou wandelen in de goede werken welke door God Zelf zijn voorbereid. Daarbij is het God Zelf, Die in de gelovige zowel het willen als het werken bewerkstelligt. Deze door Hem gevulde en zinvolle levenswandel zal door Hem worden gebruikt als een demonstratie van wat Zijn genade vermag. Ook in van nature zondige mensen.
“Opdat zij uw Vader verheerlijken mogen.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.