Voorbij de schaamte

Veel teksten uit het Oude Testament worden in het Nieuwe niet alleen aangehaald, maar ook verklaard. Dáár wordt voor gelovigen de bedekking weggenomen. Zij leren er dat de Heer Zich voor de wereld verborgen houdt en voor de Joden een Steen des aanstoots werd, waarover zij struikelden in hun haast het heil te verkrijgen door (eigen) werken der wet. Die haast past de gelovige niet. Hij heeft rust gevonden in Christus, de levende en vaste Rots. Toch lijkt ook in christelijke kring de boodschap van die Opgestane, waarvan de steen een symbool is, dikwijls verwaterd, zodat men niet verder komt dan de prediking van het kruis. Paulus en Petrus namen herhaaldelijk uitdrukkingen uit het O.T. over en lieten daar het licht van het Nieuwe Verbond over schijnen. De kern van de boodschap die zij doorgaven, was dat wie gelooft in de verrezen Christus – en daardoor een levende steen in de Gemeente werd – niet beschaamd zal worden. Wie het van werken der wet verwacht wel.
“Zij zullen beschaamd worden die tegen Mij ontstoken zijn.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.