God verandert niet

Terwijl de mensen voortdurend zoeken naar verandering, blijven God en Zijn Woord onveranderlijk. Toch lijkt men ook in christelijke kring vaak aan die standvastigheid te willen tornen. Het heeft allerlei hypes tot gevolg, die niet zelden haaks op Gods onwrikbare Woord staan. Veel christenen accepteren bijvoorbeeld, louter op basis van de profane geschiedenis, niet meer dat er nog een grote verdrukking voor Israël komt. Hoewel de Schrift die duidelijk voorzegt. Intussen werkt de Schepper, volledig in overeenstemming met Zijn onveranderlijke Woord, wel een gefaseerd plan uit. Daarin paste dat het tijdelijke zou plaatsmaken voor het eeuwige, het Oude Verbond voor het Nieuwe en de oude schepping voor de nieuwe. Gelovigen zien uit naar de grote verandering, die zij op grond van het onveranderlijke Woord van God mogen verwachten: die van hun vernederde in een verheerlijkt en onveranderlijk lichaam.
“Alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.