Dorsvloer en zo

Tot de verbeelding spreekt doorgaans het verhaal over de dorsvloer waarop Ruth, overigens een beeld van vooral Juda, de nacht met Boaz doorbracht. Zij werd de stammoeder van de Heere Jezus, Die de Messias zou zijn. Door de nacht heen kwam de nieuwe dag, door de dood heen het leven. Daarvan spreken ook veel andere Bijbalfragmenten. Zoals over de zware Egyptische delegatie die, na de dood van Jakob, Israël inmiddels genaamd, over de Jordaan trok naar de ‘Doornen-dorsvloer’ in Kanaän. De weg naar eeuwig leven gaat door de nacht van de dood. Gelovigen hebben die route via de dorsvloer achter de rug en het nieuwe leven met Christus ontvangen. Bij het oordeel over Israël en de volken komt er straks ook nieuw leven tot stand voor een gelovig overblijfsel van Gods eerste volk, dat de Messias tot nu toe afwees. Naar analogie daarvan is er ook geen zaligheid zonder oordeel over de oude mens. Maar in het nieuwe leven is de Heiland de gelovigen voorgegaan.
“God zal zeker naar u omzien.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.