Eén tempel der waarheid

Zoals in de Oudtestamentische tempel Gods Woord werd bewaard, gebeurt dat nu in de Gemeente. In die éne geestelijke tempel onder het Nieuwe Verbond zijn alle gelovigen geroepen tot priesterlijke dienst aan God, een ambt dat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zij vinden elkaar in de onderlinge samenkomst rondom de Troon van Genade. Wat het priesterschap van alle gelovigen inhoudt, beseffen velen helaas niet meer. Zelfs dat de Hogepriester, het Hoofd van de priesters, in deze dagen een werk doet voor de Zijnen lijkt men niet meer te weten. Het is de bedoeling dat priesters, de eerstelingen van de nieuwe schepping, zich bij Hem melden om een priesterlijk werk te doen te krijgen. Het is hun bediening. De deuren van de Gemeente behoren altijd open te staan, opdat degenen die zoeken naar de waarheid binnen kunnen komen. Het vergt van priesters dat zij die waarheid kennen, waarin Hij bereid is hen te leiden.
“Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.