Wie is toch Deze?

‘Hij verkondigde hem Jezus’, wordt gezegd van Filippus in Handelingen 8. Met als resultaat dat de kamerling getuigde: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Dat geloven wij ook, maar waarom melden de evangeliën dan meer dan 20 maal, dat de discipelen dit niet in het openbaar mochten zeggen? En hoe komt het dan, dat velen hem aanzagen voor Elia, Mozes, Jeremia, Johannes de Doper, of enige andere oudtestamentische profeet?
“Wie is toch deze?”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.