Te veel dak op het huis

Omdat de schare hem verhinderde door de deur te gaan, kwam de verlamde uit Marcus 2 via het dak persoonlijk aan de voeten van de Here Jezus. Uniformiteit is dan ook niet christelijk. Het Evangelie is geen boodschap voor het collectief, maar voor de enkeling, die een individuele keuze moet maken. Hij komt daardoor buiten de wereld, menselijke systemen en de wet te staan. Op het dak moesten de vrienden van de verlamde tichelen – een beeld van de wet – wegnemen om de doorgang naar de Heere Jezus open te breken. In zo-wel het Oude als het Nieuwe Testament treft men daken en plaveisel aan als typen van de wet en sociale conventies. Door een individuele beslissing wordt de gelovige onderdeel van een collectief dat Gemeente heet, maar waarbinnen de Heer aan ieder van Zijn kinderen persoonlijke gaven en mogelijkheden geeft. Gelovigen vinden elkaar buiten de leger-plaats, het wereldse systeem. In Zijn lichaam geeft de Heer hen een plaats.
“Kies dan heden wie gij dienen zult.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.