Abraham en zijn zaad

Hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Omdat Abraham geloofde in en gehoorzaamde aan de God des hemels. Dat geloof (de Mozaïsche wet bestond nog in geen eeuwen) werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat geldt ook voor degenen die thans in de Heere Jezus Christus geloven. Maar ook in de lijn der menselijke geslachten was de Heere Jezus Abrahams Zaad, zoals de Bijbel dat noemt. Zowel de Heer als de geslachtslijn naar Hem, inclusief Abraham, was op aarde van Koninklijke bloede. En die lijn heeft zich ook na hem, in overeenstemming met Gods beloften, tot in deze tijd, voortgezet.
‘Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-12