Bijbelse Basis Begrippen

Verzoening, vergeving, verlossing, zonde, zaligheid, heiligmaking, koninkrijk, vader, zoon, wedergeboorte, evangelie, geloof, gemeente….. Ziehier een willekeurige reeks fundamentele Bijbelse woorden, waarvan de betekenis in hoge mate is verloren gegaan door het camouflerend taalgebruik der modernere theologie. En natuurlijk door gefilosofeer óver de Bijbel in plaats van studie ín de Bijbel. Daarom was het onderwerp van de NBC Bijbelstudie Conferentie te Wuppertal, ‘Bijbelse Basis Begrippen’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13