Bijbelse economie

De bestaande wereldse economie is een luchtballon, die vroeg of laat wel moet knappen. God gaf ooit richtlijnen voor het gebruik van grond en andere bezittingen aan het volk Israël, dat die richtlijnen echter nooit consistent heeft nageleefd. Het raakte Gods land waar het mocht wonen kwijt, omdat het niet aan de daarvoor geldende instructies voldeed. Essentieel waren onder meer de economische regels dat aan volksgenoten en vreemdelingen geen rente in rekening mocht worden gebracht en elk zevende jaar landbouw grond ongebruikt bleef, waarna naar Gods belofte de opbrengst voldoende voor drie jaar voedsel zou zijn. En schulden moesten, verordonneerde de Heer, altijd tijdelijk zijn. Het door God bedoelde economische stelsel staat haaks op dat van deze wereld, zoals gehanteerd door nationale en lo kale overheden. Maar in het duizendjarige rijk, als de Heer regeert, zal het onverkort weer actueel worden. Intussen is het de bedoeling dat in overdrachtelijke zin ook binnen de Gemeente de contouren van wat de bedoeling was al opgeld zouden doen tussen de broeders en zusters.
‘Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.