Het Vaste Profetisch Woord

Uit het eeuwig Woord van de Schepper is de schepping voortgekomen. Het was er lang voordat de huidige aarde werd geschapen. Het is het Woord van alle tijden en brengt een nieuwe schepping voort. En nieuw leven in gelovigen. Gods Woord is Licht, Leven, Waarheid. Zijn Geest komt er in tot uitdrukking en het stelt wie naar de Waarheid zoekt in staat Hem (beter) te leren kennen. Heel de Bijbel is door God tot één harmonieus geheel gemaakt en bestaat in feite volledig uit profetie, waarvan een deel is vervuld en de rest dat nog zal worden. Profeten spraken veelal over dingen die voor henzelf en hun generaties nog verborgen waren, maar in Jezus Christus zijn geopenbaard. Voor wie bereid is dat Woord te aanvaarden. Kom en Zie.
‘Mijn woorden zijn Geest en Leven.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13