Het Evangelie der Heerlijkheid van Christus

Het woord Evangelie betekent ‘blijde boodschap’. Dat is het goede nieuws van genade en kan dus per definitie geen knellend juk van wetten en regels inhouden, waarmee men de heerlijkheid van Christus mist. Dat Hij is verrezen, is het hart van het Evangelie. Zonder die opstanding was het leven ijdelheid. Nu ontvangen zondaren door geloof in Christus nieuw leven. Dat is meer dan toegang tot de hemel. Het is ook in het aardse bestaan al ‘zalig’ leven. Over die heerlijkheid spraken profeten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt naar hen verwezen. In feite bevat de Bijbel dus maar één boodschap. Die van Christus’ heerlijkheid, waarin Zijn Gemeente zal delen. ‘Dat gij mag we ten wat de rijkdom is van Zijn heerlijkheid.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.