Wat is de Hemel?

Volgens een hardnekkig misverstand zijn hemel, hel en hier namaals hetzelfde. De Bijbel biedt voor die opvatting geen ruimte. Wie bij Christus’ Gemeente hoort, kreeg bij zijn wedergeboorte al deel aan eeuwig leven in de hemel. Gelovigen uit het Oude Testament en in de periode na de opname van de Gemeente wachten zoals alle mensen in het dodenrijk op de ‘Jongste Dag’. Gemeenteleden wachten óók (op hun verschijnen voor de rechterstoel van Christus), maar niet in het dodenrijk. Zij slaan na hun sterven de ogen op in de (derde) hemel. Die moet niet worden verward met de eerste en tweede hemel (kosmos), waarvan de Bijbel zegt dat zij samen met de aarde zullen worden vervangen door een ge heel nieuwe schepping.
‘Van God is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.