Het Voorbeeld van Jezus

Dat de Heere Jezus een nieuwe godsdienst stichtte is een misverstand. Hij maakte juist een einde aan bestaande religie en provoceerde wie veinsden zich aan de wet te houden. On der Zijn nieuwe verbond is die slavernij der uiterlijkheden verdwenen en geloof in genade het criterium. Dáárin vindt de mens rust, want Zijn juk is in tegenstelling tot het oude licht. Geloof van de Heere Jezus was de basis voor Zijn ver lossingswerk. Hij verlangde de wil van de Vader te doen, Wiens Woord der Waarheid Hij bestudeerde en predikte. Daarin is Hij het voorbeeld voor alle gelovigen. Maar zij worden, evenals Hij, liefdeloos geacht als zij beweren de Waarheid in Hem en met Hem te hebben gevonden.
‘Het Voorbeeld der Leer aan Wie gij zijt overgegeven.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.