Leven uit geloof

Eeuwig leven in Christus wordt alleen verkregen via de weg van geloof. Hij Zelf ging, als Eerste der eerstelingen, daarin voor. Zijn diepe persoonlijke geloof bracht Hem in de dood, maar Hij geloofde in de heerlijkheid die Hem daarna wacht te. Wie is wedergeboren, verrees met zijn Heer in het nieuwe, eeuwige leven. Dat is dus primair de vrucht van Zijn ge loof. Evenals Hij zijn de verlosten geroepen tot leven uit ge loof. Dat heeft consequenties voor hun praktische wandel. Een wandel in het volle vertrouwen op Christus en Zijn genade. In de zekerheid niet te zijn gerechtvaardigd door eigen werken, maar uitsluitend op grond van geloof. Het is de rijk dom van het al lang voor de komst van de Heiland beloofde Evangelie.
‘De mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-12