Van Schepping tot Schepping

Gods (verlossings)plan omvat meer dan de huidige wereld. Lang vóórdat Hij die maakte, bestond er een andere, waaraan Hij met water – niet te verwarren met de latere zondvloed ten tijde van Noach – een einde maakte. Residuen en krachten uit die oude wereld zijn nog in de tegenwoordige te bespeuren. Geesten van intelligente wezens uit die oerschepping manifesteren zich als demonen in nú levende mensen. Zij zijn er op uit de besturing van hun wil over te nemen. Door bij het Woord der Waarheid te blijven, voorkomen gelovigen slachtoffers van die boze geesten te worden. Zij mo gen de zekerheid in zich dragen noch door demonen, noch gevallen engelen te kunnen worden gescheiden van de liefde van Christus. En eerstelingen te zijn van de komende, de nieuwe en definitieve schepping: het wonder van de derde dag.
‘Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13