Verandering van denken

De oude mens kent Gods wijsheid niet. Horizontaal denken kan Hem niet behagen. Hij noemt het dwaasheid. Alleen in gelovigen wil de Heilige Geest het nieuwe, verticale denken ontwikkelen. Dat proces is gericht op de dienst onder het Nieuwe Verbond, waartoe zij zijn geroepen. Het vraagt van de christen dat hij de waarheid van de Schrift aanvaardt en aldus ‘luistert’ naar wat Gods Geest heeft gesproken. Alleen het Woord van God, dat gelovigen ook met elkaar verbindt, kan verandering van denken teweeg brengen. Het is de bedoeling dat zij onder invloed daarvan ook hun tijdelijke lichamen beschikbaar stellen aan hun Heer. Zijn Geest wil daarin wonen. Het nieuwe denken kan niet door uit de oude schepping voortkomende technieken, cursussen, filosofieën en wijsheden worden verkregen of gestimuleerd.
‘Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.