Overwinnen of verliezen

Per saldo valt er voor de mens niets te winnen op aarde, waar volgens Prediker alles ijdelheid is. Alleen wie uit God is geboren overwint. Daarin ging de Heere Jezus Christus in Zijn geloof, dat Hem als Mens kenmerkte, de gelovigen voor. Door lijden en dood heen bereikte Hij de heerlijkheid, die de Zijnen met Hem mogen delen. Zij zijn volgens de Bijbel mét de verrezen en tot Zoon gestelde Christus méér dan over winnaars. Die status hoeven zij niet meer zelf te bevechten. De strijd is geleverd! Het enige ‘gevecht’ van de gelovige is dat hij de Waarheid, Gods Woord, vasthoudt, en zijn uit genade verkregen positie inneemt, wetend dat een hemelse Hogepriester zorgt voor blijvende reiniging. De realiteit van de overwinning ligt in het lijdzaam en gehoorzaam volgen van de Goede Herder. Door alleen bij Zijn Woord te rade te gaan.
‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld.’

Deel 1-10

Deel 11-13