De Rode Vaars

Het meest positieve van de wet was dat die onder het Oude Verbond verwees naar wat Christus onder het Nieuwe zou doen. Dat geldt zeker ook voor het oudtestamentische ritueel rond de rode vaars (koe), waarvan de as moest worden vermengd met water, nadat zij buiten de legerplaats was ge slacht. Door het gesprenkelde bloed van het dier, werd die locatie vervolgens met het heiligdom verbonden. Zoals gelovigen via ‘de verse en levende weg’ van hun Heer in navolging van Hem uit de dode wereld zijn getrokken en een hemelse positie hebben gekregen. Zij zijn een nieuwe schep ping en daardoor in wezen buitenstaanders in de maatschap pij, waar alleen de oude mens nog tijdelijk een functie heeft. Voldoen aan de daar geldende normen voor de buitenkant heeft voor hun Heer geen waarde. In en door hun Hogepriester blijven zij gereinigd en mogen zij zich beschikbaar stellen voor wat Hij door hen doet.
‘Zo heeft ook Christus bui ten de legerplaats geleden.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.