Job, de gelovige

IJdelheid en lijden kenmerken de door satan geregeerde oude schepping, die wijsheid in zichzelf zoekt en daardoor blind blijft. Echte wijsheid wordt alleen ontdekt door wie naar de Waarheid luisteren en zich aan de systematiek van het wereldse denken onttrekken. In het leven van gelovigen staat de Heer als blijk van genade lijden toe om hen te louteren, te vormen en te onderwijzen. Zo worden zij bekwaam gemaakt voor hun toekomstige taak. Het is de vernedering die aan heerlijkheid vooraf gaat. Al die aspecten zijn te vinden in de geschiedenis van Job, een type van de gelovigen. Zijn religieuze vrienden zochten de oorzaak van het lijden in Jobs specifieke persoonlijke zonden, maar tegen die denkwijze ont stak Gods toorn (42:7). Job zelf bleef op Hem vertrouwen en zijn last (ver) dragen. Een nieuwtestamentische dimensie.
‘En de Heere vermeerderde wat Job had gehad tot dubbel zoveel.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.