Jacob in Pniël

Hoewel de Heer aan Jakob, een type van de Gemeente, aller lei zegeningen had beloofd, kwam hij telkens zelf in actie om die te verzilveren. Het duurde lang voordat hij zich bij Pniël aan Hem onderwierp en moest toegeven, dat zegen niet is gerelateerd aan eigen werken van de mens, maar aan ver trouwen op Gods Woord. Ook veel christenen proberen zelf te realiseren wat de Heer heeft gezegd te zullen doen. Omdat zij Zijn mededelingen over wat er staat te gebeuren, zoals ‘gij zult Mijn getuigen zijn’, niet als vrij nuchtere constateringen Zijnerzijds, maar als door hen zelf uit te voeren op drachten beschouwen. Daarmee handelen zij ook in de lijn van Ezau, een beeld van het wettische Joodse volk. Naar analogie van diens jongere broer Jakob kreeg de Gemeente het eerstgeboorterecht. Ook al waren zij de tweede. De erfenis werd niet verkregen door eigen werken, maar is gewoon deel van Gods plan en Zijn genade.
‘Ik laat U niet gaan, ten zij Gij mij zegent.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.