Geloof in gevaar

Vertrouwen in wat God heeft beloofd is kenmerkend en essentieel voor (de wandel van) een Christen. Dat was ook zo bij de Heer Zelf, Die Zich door lijden heen richtte op beloof de heerlijkheid. Het grootste gevaar dat een gelovige kan bedreigen, is afwijken van wat de Bijbel zegt. Daartoe hoort ook het bedrijven van religie, inclusief het zich ten onrechte veelal ‘christelijk’ genaamde stellen onder de wet. Al leen door het Woord der Waarheid wordt geloof opgebouwd, met een rein hart, een verschoond geweten als gevolg. Daar uit vloeit liefde voor andere leden voort. Alle daarmee niet strokende leringen zijn volgens de Schrift lege fabelen, hoe veel theologische waarde er ook aan wordt gehecht. In christelijke kring blijkt veel ‘menselijke’ activiteit sterk gericht op uitbreiding van de eigen organisatie en/of materiële winst, en de boodschap gereduceerd tot een boodschap naar de natuurlijke mens. Christus’ Gemeente wordt evenwel niet door mensenhanden, maar door Hemzelf gebouwd.
‘Sommigen zijn afgeweken en hebben zich gewend tot ijdelspreken.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.