Alle dingen werken mee ten goede

Temidden van een door God losgelaten wereld, zijn gelovigen in Christus gerechtvaardigd en geroepen tot zoonschap. Zij hebben een hemelse positie en toegang tot de genade troon. Voor hen laat de Heer alles, zelfs kwade dingen, meewerken ten goede. Niet omdat ze in zichzelf waarde hebben, maar omdat Hij ze veelal achteraf daartoe aan wendt. Ook eventueel lijden, dat overigens in het niet valt bij de heerlijkheid die de Zijnen met Christus zullen delen. Hij maakt die bekwaam tot dienen onder het Nieuwe Verbond. Beproeving en verzoeking gebruikt de Heer om hen op te bouwen. Wie zich in alle zwakheid en lijdzaamheid beschik baar stelt aan Hem, zal ervaren dat alles ten goede werkt. Hoeveel de gelovige van het toekomstige erfdeel zal ontvangen, is sterk afhankelijk van wat hij nú met het nieuwe leven in het ‘aarden vat’ doet. Ook genade moet worden geleefd. Wie onder de wet blijft leert dat niet.
‘Wij weten dat dengenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.