Man en Vrouw

Als éénheid dragen man en vrouw samen het beeld Gods, maar zij zijn onderling niet identiek. De man is onderworpen aan Christus, zoals Hij aan de Vader. De vrouw een beeld van de Gemeente is dat aan haar man. Eva kwam voort uit Adam om als zijn hulp te functioneren, naar analogie van de Zoon, Die als Hogepriester de Gemeente dient en in overdrachtelijke zin nu de voeten van de gelovigen wast. De Heer vraagt van de vrouw, wier goede werken haar sieraad zouden zijn, dat zij haar man dient en zich in de Gemeente niet met de leiding bezighoudt. Dat neemt niet weg dat zij te gelegener tijd Gods Woord kan doorgeven. Van nature staat de vrouw voor het uitwendige, de ‘schepping’, het vat dat gevuld moet worden, en de man voor het innerlijke, het wezen. De huwelijksrelatie zou een afbeelding moeten zijn van die tussen Christus en Zijn Lichaam, dat Hij liefheeft.
‘De man is het hoofd van zijn vrouw.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.