Bijbelse bedelingen

Voor goede Bijbelstudie omtrent Gods Heilsplan op weg naar een nieuwe schepping is kennis van de bedelingen onmisbaar.
De Bijbel is niet te bestuderen zonder te weten over welke periode in de heilsgeschiedenis een bepaald Schriftgedeelte handelt. Probeert men het toch dan verdwijnt bijna alle typologie die de Bijbel juist zo rijk maakt.
Belangrijke begrippen als de belofte aan Abraham, de Gemeente, het herstel van een gelovig Israël, de 70-weken profetie van Daniël en 7 + 33 jaar voorafgaand aan de “duizend jaar”, worden niet goed of helemaal niet onderscheiden. Wat er overblijft is het schraal op zichzelf toepassen of juist niet toepassen van wat er geschreven staat. Als de kennis omtrent de bedelingen ontbreekt, kan de “veelkleurige wijsheid Gods” niet in volle glorie openbaar worden.
De leer der bedelingen (“dispensationalisme”) wordt in de Bijbel niet rechtstreeks uiteengezet. In deze 63-delige studie worden de principes, de belangrijkste kenmerken en de typologie van de door God ingestelde bedelingen, helder uiteengezet. De kennis zal een basis te bieden voor verdere Bijbelstudie.

Bij sommige studies zijn in korte kernachtige zinnen aantekeningen gemaakt.

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-20

Deel 21-30

Deel 31-40

Deel 41-50

Deel 51-60

Deel 61-63