Strijden tegen de zonde

Tot de verandering van denken, waartoe een christen is ge roepen, behoort dat hij – zich richtend op Gods Woord en het nieuwe leven – zijn zondige lichaam in dienst van de Heer stelt. Omdat het zondeprobleem door God is opgelost, is het voor de gelovige zinloos zich daarmee nog bezig te houden. In Christus ziet God hem als volmaakt. Dat de mens, zolang hij in het vlees is nog zondigt, verandert daar aan niets. Terwijl God, volgens Zijn Woord, de zonden niet meer gedenkt, menen veel christenen het recht te hebben dat wél te doen. Zowel bij zichzelf als bij elkaar. Daarmee belasten zij het geweten, terwijl het Woord dat juist reinigt. Met strijden tegen zonden en die voortdurend te belijden, besteedt de gelovige in feite teveel aandacht aan wat God ne geert. De christen zou hetzelfde moeten doen. Het vlees en de werken daarvan, hoewel die er nog zijn, negeren en zich richten op het eeuwige leven.
‘Houdt het daarvoor dat gij der zonde dood zijt, maar Gode levende in Christus Jezus.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.