Geef je over!

De Bijbel roept in vele toonaarden en opzichten op tot gepassioneerde overgave. In navolging van de Heere Jezus wordt van de gelovigen gevraagd lijdzaam beschikbaar te zijn. Dat is niet passief afwachten, maar in lijdzaamheid – gericht op delen in Christus’ heerlijkheid – de loopbaan vol brengen. Min of meer zoals atleten, die lijden om te winnen. Gelovigen staan in de wereld op verlies, maar zijn straks de ultieme winnaars met hun Heer, Die hier Zelf ook werd ge smaad. Als opgestane Hogepriester is Hij nu gegeven aan de Gemeente. Om namens de Vader ‘een dienstwerk’ te doen aan de gelovigen, met wie Hij de Waarheid deelt. De vraag is in hoeverre zij zich daaraan overgeven. Overgave impliceert concentratie op Gods Woord en trouw van de gelovige, die door de Heer Zelf in Zijn dienst is gesteld. Om, Hem toegewijd, in de wereld te delen in Zijn smaad, maar in de toekomst in Zijn heerlijkheid. Geduldig. Wetend dat huidige verliezen royaal worden gecompenseerd. Méér dan dat!
‘Bezit uw ziel in lijdzaamheid.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.