Saul & Saulus

Beiden zaten, evenals het volk Israël, vastgeroest in wet en vleselijk denken: Saul en Saulus. Maar de laatste heeft zich daarvan afgekeerd en werd Paulus, die zijn aardse status ver achtte en grote moeite had met wie zeiden te geloven en zich tóch aan wettische religie wilden houden. Saul, symbool van die vleselijke attitude, kwam in conflict met de al tot koning gezalfde, maar naar analogie van Christus nog niet zicht baar regerende David, die vertrouwde op (via Samuël tot hem gekomen) beloften Gods. Verborgen met zijn 400 strijdbare volgelingen was hij een beeld van Christus en Diens Gemeente in deze tijd. ‘Een man naar Gods hart’, zoals in verheven betekenis de Zoon van David dat later zou zijn. Beiden kozen niet voor de zware, als juk te ervaren, wapen rusting als die van Saul, maar voor de weg van de vrijheid.
‘Hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade ge acht.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.