Sodom en Gomorra

Aan de verwoesting van Sodom en Gomorra, inclusief de geschiedenis van Lot en echtgenote, wordt in de Bijbel herhaaldelijk typologisch gerefereerd. Profetisch demonstreert zij veel van Gods plan met de wereld en de gelovigen, respectievelijk oude en nieuwe mens (Lot versus Abram) en het toekomstige oordeel. De oude mens voelt zich thuis in So dom, de nieuwe trekt naar het eeuwige Kanaän. En wie aan religieuze (bijvoorbeeld Joodse) rituelen en traditie hecht, is als de achterom, maar niet naar het toekomstperspectief biedende heil kijkende vrouw van Lot. Daarmee is nog niet al les gezegd over de zoveel symboliek in zich dragende historie van de omgekeerde steden. Evenals Babel verwijzen zij ook naar het toekomstige wereldrijk, voordat Christus Zijn heerschappij op aarde, zoals in de hemel, zal opeisen. Slechts een gelovig overblijfsel van Israël ontkomt aan het oordeel. De huidige Joodse staat zal ten onder gaan. Het volk dat God had willen redden, heeft zich niet tot Hem ge keerd. ‘Indien de Heere ons geen zaad had overgelaten, waren wij als Sodom geworden.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.