De Offers en de Hogepriester

De reeks van 5 levitische offers verwees profetisch naar zo wel verschillende aspecten van het werk van de Heere Jezus Christus als Zijn bedoeling met de Gemeente en individuele gelovigen. Nadat Hij eerst als Lam Gods de zonden van de wereld wegdroeg, functioneert Hij nu als Hogepriester voor gelovigen. Pas bij Zijn opstanding werd Hij van Godswege als zodanig aangesteld. Niet het lijden en sterven vormden Zijn offer, want de slachting is niet hetzelfde als het offeren daarná op het altaar. In Zijn huidige positie behoedt Christus als lévende Herder gelovigen voor afdwalen van de kudde. Die ‘hogepriesterlijke’ dienst heeft niets van doen met het behouden van zondaren in de wereld, maar is gericht op Zijn volk. Ook de leden van dat Lichaam zijn geroepen tot priesterschap. Het houdt in dat zij, evenals de Hogepriester, zich beschikbaar stellen voor Hem en de Gemeente. Door zich vrijmoedig bij Hem te melden. ‘Aanmerkt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.